DPD Poland

Courier service

www.dpd.com.pl

DPD Poland Tracking

Our service allows you to track the parcel of DPD Poland or any parcel from China, Kazakhstan, Ukraine, Belarus, Hong Kong.

Also track your package from AliExpress, TAOBAO, Ebay, JD.COM and other popular online stores.

DPD Poland statuses

Status Translation into en
Wysłano powiadomienie sms SMS notification sent
Przyjęcie przesyłki w oddziale DPD Receipt of the parcel at a DPD branch
Powiadomienie mail Mail notification
Customs Clearance Customs Clearance
Przesyłka odebrana przez Kuriera Shipment collected by the courier
Zarejestrowano dane przesyłki, przesyłka jeszcze nienadana Shipment details have been registered, shipment not yet delivered
Przesyłka w transporcie Shipment in transit
Przesyłka doręczona Shipment delivered
Wydanie przesyłki do doręczenia Wydanie przesyłki do doręczenia
Parcel received by DPD depot Parcel received by DPD depot
Mail notification Mail notification
Parcel collected by courier Parcel collected by courier
Registered parcel data, parcel not dispatched yet Registered parcel data, parcel not dispatched yet
Przekazano za granicę Przekazano za granicę
Parcel delivered Parcel delivered
Parcel dispatched to be delivered Parcel dispatched to be delivered
Powiadomienie SMS Powiadomienie SMS
Wydanie do doręczenia za granicą Issue for service abroad
Przyjęcie przesyłki w oddziale doręczenia za granicą Acceptance of a parcel at a delivery branch abroad
Przeładunek w sortowni za granicą Reloading in a sorting plant abroad
Przyjęcie paczki w sortowni za granicą Receipt of a parcel at a sorting plant abroad
Nadanie przesyłki w punkcie Pickup Nadanie przesyłki w punkcie Pickup
Przyjęcie przesyłki do punktu Pickup Acceptance of the parcel at the pickup point
Sent outside Poland Sent outside Poland
Przekazanie przesyłki kurierowi Przekazanie przesyłki kurierowi
Brak przesyłki u nadawcy -
Rezygnacja klienta zgłoszona kurierowi -
SMS notification SMS notification
Przesyłka niegotowa -
Magazynowanie przesyłki w oddziale Magazynowanie przesyłki w oddziale
Wysłano powiadomienie Wysłano powiadomienie
Nadawca nieobecny -
Nadanie paczki za granicą Nadanie paczki za granicą
Przesyłka niedoręczona - odbiorca nieobecny Przesyłka niedoręczona - odbiorca nieobecny
Parcel dropped-off in pickup point Parcel dropped-off in pickup point
Umówiono późniejszy termin doręczenia Umówiono późniejszy termin doręczenia
Przekazanie przesyłki do doręczenia w punkcie Pickup Przekazanie przesyłki do doręczenia w punkcie Pickup
Parcel stored in depot Parcel stored in depot
Shipment in transport Shipment in transport
Przesyłka niedoręczona - błędny adres Przesyłka niedoręczona - błędny adres
Parcel collected by pickup point Parcel collected by pickup point
Sent notification Sent notification
Przechowywanie przesyłki w punkcie Pickup Przechowywanie przesyłki w punkcie Pickup
Przesyłka wyjeżdża za granicę pod nowym numerem Przesyłka wyjeżdża za granicę pod nowym numerem
Przeadresowanie przesyłki zgodnie z dyspozycją Przeadresowanie przesyłki zgodnie z dyspozycją
Parcel collected Parcel collected
Zwrot do nadawcy Return to the sender
Odbiór własny Odbiór własny
Paczka oczekuje na odbiór własny w punkcie pickup Paczka oczekuje na odbiór własny w punkcie pickup
Zwrot przesyłki Zwrot przesyłki
Parcel not delivered - recipient not available Parcel not delivered - recipient not available
Paczka odebrana z punktu Paczka odebrana z punktu
Zlecenie przekazane do realizacji Zlecenie przekazane do realizacji
Ponowne przyjęcie przesyłki w oddziale doręczenia za granicą Re-acceptance of the parcel at a delivery branch abroad
Later delivery date agreed Later delivery date agreed
Dokumenty zwrotne wysłane do nadawcy Dokumenty zwrotne wysłane do nadawcy
Złożono zlecenie Złożono zlecenie
Przesyłka niedoręczona - odmowa Przesyłka niedoręczona - odmowa
Sent outside Poland with new tracking number Sent outside Poland with new tracking number
Parcel not delivered - wrong address Parcel not delivered - wrong address
To be collected personally To be collected personally
Zwrot przesyłki exportowej Zwrot przesyłki exportowej
Parcel readdressed according to instructions Parcel readdressed according to instructions
Collection request dispatched to Courier Collection request dispatched to Courier
Przesłanie od innego oddziału za granicą Przesłanie od innego oddziału za granicą
Collection request created Collection request created
Return documents sent to sender Return documents sent to sender
Parcel stored in pickup point Parcel stored in pickup point
Parcel return Parcel return
Parcel dispatched to be collected by pickup point Parcel dispatched to be collected by pickup point
Paczka umieszczona w automacie paczkowym Pickup Station Paczka umieszczona w automacie paczkowym Pickup Station
Parcel not delivered - refusal Parcel not delivered - refusal
Paczka umieszczona w automacie paczkowym DPD Pickup Station Paczka umieszczona w automacie paczkowym DPD Pickup Station
Wysłano powiadomienie SMS Wysłano powiadomienie SMS
Wysłano powiadomienie mail Wysłano powiadomienie mail
Przesłanie do innego oddziału za granicą - błąd sortowania -
Redirection to other depot Redirection to other depot
Przesyłka niedoręczona - brak gotówki COD Przesyłka niedoręczona - brak gotówki COD
SMS notification was sent SMS notification was sent
Przekroczenie terminu oczekiwania na odbiór w punkcie Pickup Przekroczenie terminu oczekiwania na odbiór w punkcie Pickup
Paczka zwolniona po odprawie celnej Paczka zwolniona po odprawie celnej
Zlecenie niezrealizowane - nadawca nieobecny Zlecenie niezrealizowane - nadawca nieobecny
Export / Import cleared Export / Import cleared
Mail notification sent Mail notification sent
Brak przesyłki w oddziale doręczającym Brak przesyłki w oddziale doręczającym
Wysłano przypomnienie SMS Wysłano przypomnienie SMS
Return to the sender Return to the sender
Przesyłka niedoręczona - rezygnacja klienta z przesyłki Przesyłka niedoręczona - rezygnacja klienta z przesyłki
Przesłanie do innego oddziału za granicą - błąd kodowania Przesłanie do innego oddziału za granicą - błąd kodowania
Przesłanie do innego oddziału za granicą - błędny kod pocztowy Send to another branch abroad - wrong zip code
Przesyłka doręczona - odebrano przesyłkę zwrotną Przesyłka doręczona - odebrano przesyłkę zwrotną
Zwrot po doręczeniu za granicą do trzeciej strony Zwrot po doręczeniu za granicą do trzeciej strony
Collection request on hold – sender not available -
Przesłanie do innego oddziału za granicą - zmiana adresu Przesłanie do innego oddziału za granicą - zmiana adresu
Umówiono odbiór własny -
Nie przekazana do punktu Pickup Nie przekazana do punktu Pickup
Parcel not delivered - negative verification of recipient -
Przesyłka niedoręczona - negatywna weryfikacja odbiorcy -
Zlecenie niezrealizowane - nadawca niepoinformowany Zlecenie niezrealizowane - nadawca niepoinformowany
Przesyłka w odprawie celnej - brak lub niepełna dokumentacja celna -