DPD Poland

Empresa de mensajería

www.dpd.com.pl

Seguimiento de envio DPD Poland

Our service allows you to track the parcel of DPD Poland or any parcel from China, Kazakhstan, Ukraine, Belarus, Hong Kong.

Also track your package from AliExpress, TAOBAO, Ebay, JD.COM and other popular online stores.

Estados DPD Poland

Estado Traducción al es
Wysłano powiadomienie sms Notificación por SMS enviada
Przyjęcie przesyłki w oddziale DPD Recepción del paquete en una sucursal de DPD
Powiadomienie mail Notificación por correo
Customs Clearance Despacho de aduana
Przesyłka odebrana przez Kuriera Envío recogido por mensajería
Zarejestrowano dane przesyłki, przesyłka jeszcze nienadana Los detalles del envío se han registrado, el envío aún no se ha entregado
Przesyłka w transporcie Cargamento en camino
Przesyłka doręczona envío entregado
Wydanie przesyłki do doręczenia Wydanie przesyłki do doręczenia
Parcel received by DPD depot Paquete recibido por DPD Depot
Mail notification Notificación por correo
Parcel collected by courier Paquete recogido por mensajería
Registered parcel data, parcel not dispatched yet Datos del paquete registrado, paquete aún no enviado
Przekazano za granicę Przekazano za granicę
Parcel delivered Paquete entregado
Parcel dispatched to be delivered Paquete enviado para ser entregado
Powiadomienie SMS Powiadomienie SMS
Wydanie do doręczenia za granicą Emisión para servicio en el extranjero
Przyjęcie przesyłki w oddziale doręczenia za granicą Aceptación de un paquete en una sucursal de entrega en el extranjero
Przeładunek w sortowni za granicą Przeładunek w sortowni za granicą
Przyjęcie paczki w sortowni za granicą Recepción de un paquete en una planta de clasificación en el extranjero
Nadanie przesyłki w punkcie Pickup Nadanie Przesyłki W Punkcie Pickup
Przyjęcie przesyłki do punktu Pickup Przyjęcie Przesyłki do Punktu Pickup
Sent outside Poland Enviado fuera de Polonia
Przekazanie przesyłki kurierowi Przekazanie Przesyłki Kurierowi
Brak przesyłki u nadawcy -
Rezygnacja klienta zgłoszona kurierowi -
SMS notification -
Przesyłka niegotowa -
Magazynowanie przesyłki w oddziale -
Wysłano powiadomienie Wysłano powiadomienie
Nadawca nieobecny -
Nadanie paczki za granicą Nadanie paczki za granicą
Przesyłka niedoręczona - odbiorca nieobecny -
Parcel dropped-off in pickup point El paquete se dejó caer en el punto de recogida
Umówiono późniejszy termin doręczenia -
Przekazanie przesyłki do doręczenia w punkcie Pickup -
Parcel stored in depot -
Shipment in transport -
Przesyłka niedoręczona - błędny adres Przesyłka Niedoręczona - Błędny Adres
Parcel collected by pickup point -
Sent notification -
Przechowywanie przesyłki w punkcie Pickup -
Przesyłka wyjeżdża za granicę pod nowym numerem -
Przeadresowanie przesyłki zgodnie z dyspozycją -
Parcel collected -
Zwrot do nadawcy -
Odbiór własny -
Paczka oczekuje na odbiór własny w punkcie pickup -
Zwrot przesyłki -
Parcel not delivered - recipient not available -
Paczka odebrana z punktu -
Zlecenie przekazane do realizacji -
Ponowne przyjęcie przesyłki w oddziale doręczenia za granicą -
Later delivery date agreed -
Dokumenty zwrotne wysłane do nadawcy -
Złożono zlecenie -
Przesyłka niedoręczona - odmowa -
Sent outside Poland with new tracking number -
Parcel not delivered - wrong address -
To be collected personally -
Zwrot przesyłki exportowej -
Parcel readdressed according to instructions -
Collection request dispatched to Courier -
Przesłanie od innego oddziału za granicą Przesłanie OD Innego Oddziału Za Granicą
Collection request created -
Return documents sent to sender -
Parcel stored in pickup point -
Parcel return -
Parcel dispatched to be collected by pickup point -
Paczka umieszczona w automacie paczkowym Pickup Station -
Parcel not delivered - refusal -
Paczka umieszczona w automacie paczkowym DPD Pickup Station -
Wysłano powiadomienie SMS -
Wysłano powiadomienie mail -
Przesłanie do innego oddziału za granicą - błąd sortowania -
Redirection to other depot -
Przesyłka niedoręczona - brak gotówki COD -
SMS notification was sent -
Przekroczenie terminu oczekiwania na odbiór w punkcie Pickup -
Paczka zwolniona po odprawie celnej -
Zlecenie niezrealizowane - nadawca nieobecny -
Export / Import cleared -
Mail notification sent -
Brak przesyłki w oddziale doręczającym -
Wysłano przypomnienie SMS -
Return to the sender -
Przesyłka niedoręczona - rezygnacja klienta z przesyłki -
Przesłanie do innego oddziału za granicą - błąd kodowania -
Przesłanie do innego oddziału za granicą - błędny kod pocztowy -
Przesyłka doręczona - odebrano przesyłkę zwrotną -
Zwrot po doręczeniu za granicą do trzeciej strony -
Collection request on hold – sender not available -
Przesłanie do innego oddziału za granicą - zmiana adresu -
Umówiono odbiór własny -
Nie przekazana do punktu Pickup -
Parcel not delivered - negative verification of recipient -
Przesyłka niedoręczona - negatywna weryfikacja odbiorcy -
Zlecenie niezrealizowane - nadawca niepoinformowany -
Przesyłka w odprawie celnej - brak lub niepełna dokumentacja celna -