Czech Republic Post

Servicio Postal Estatal y Nacional

www.postaonline.cz

Seguimiento de envio Czech Republic Post

Our service allows you to track the parcel of Czech Republic Post or any parcel from China, Kazakhstan, Ukraine, Belarus, Hong Kong.

Also track your package from AliExpress, TAOBAO, Ebay, JD.COM and other popular online stores.

Estados Czech Republic Post

Estado Traducción al es
Zásilka převzata do přepravy Envío aceptado para transporte
Převzetí zásilky vyměňovací poštou Recepción del envío por correo postal
Příprava zásilky k doručení Preparación de envío para la entrega
Doručování zásilky Entrega del envío
Obdrženy údaje k zásilce Datos de envío recibidos
Odeslání zásilky do České republiky Enviar un envío a la República Checa
Dodání zásilky Envío
Zásilka v přepravě Cargamento en camino
Zásilka vypravena z třídícího centra Envío enviado desde el centro de clasificación
Přeprava zásilky k dodací poště Transporte del envío a la oficina de correos de entrega.
Odeslání zásilky do země určení El envío al país de destino
Zahájení celního řízení -
Ukončení celního řízení -
Převzetí zásilky vyměňovací poštou v zemi určení Aceptación del envío por intercambio postal en el país de destino
Zásilka převzata do přepravy v zemi určení Envío aceptado para transporte en el país de destino.
Přijata data z formuláře celního a daňového řízení -
Celní řízení ukončeno -
Zásilka předána k celnímu řízení v zemi původu -
Uložení zásilky - adresát nezastižen -
Příprava zásilky k celnímu řízení Preparación de un envío para aduanas
Obdrženy údaje k dosud nepodané zásilce Recibió datos para el envío previamente fallido
Pro další informace můžete kontaktovat infolinku ČPna tel. 800 10 44 10 v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hod -
Celní řízení v zemi určení zásilky ukončeno -
Pro další informace můžete kontaktovat infolinku ČPna tel. 954 40 66 99 v pracovní dny od 6:30 do 21:30 hod -
Geografická data z pokusu o doručení -
Doručení zásilky v zemi určení Entrega del envío en el país de destino
Pro další informace můžete kontaktovat infolinku ČPna tel. 954 40 66 99 v pracovní dny od 6:30 do 21:30 hod Para obtener más información, puede comunicarse con la infoline no. 954 40 66 99 en días de trabajo de 6:30 a 21:30
Celní řízení v zemi určení zásilky ukončeno Ha finalizado el trámite aduanero en el país de destino del envío.
Uložení zásilky na vyměňovací poště Guardar el envío en la oficina de correos de reemplazo
Uložení zásilky na žádost adresáta Guarde el envío a petición del destinatario
Uložení zásilky na dodávací poště v zemi určení Colocación del envío en la oficina de correos de entrega del país de destino
Pro další informace můžete kontaktovat infolinku ČPna tel. 210 123 456 v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hod Para obtener más información, puede comunicarse con la Infoline No. 210 123 456 de lunes a viernes de 8:00 a 18:00
Komunikace s adresátem o uložení zásilky v dočasném skladu - nutné doložení hodnoty zboží -
Pro další informace můžete kontaktovat infolinku ČPna tel. 800 10 44 10 v pracovní dny od 6:30 do 21:30 hod Para obtener más información, puede comunicarse con la infoline no. 800 10 44 10 en los días hábiles de 6:30 a 21:30
Zásilka v zemi určení připravena k vyzvednutí -
E-mail adresátovi - termín doručení zásilky -
SMS zpráva adresátovi - termín doručení zásilky -
E-mail adresátovi - výzva k upřesnění celních a adresních údajů -
Doručování zásilky v rámci odpoledního doručování -
E-mail adresátovi - neúspěšný pokus o doručení a uložení zásilky -
Vstup zásilky do třídícího centra v zemi určení Entrada del envío al centro de clasificación del país de destino
Zásilka dodána do domovní schrány -
Uložení zásilky -
Příprava zásilky pro opakované doručení -
Příprava zásilky k doručení v zemi určení Preparación de envío para la entrega en el país de destino
Obdrženy adresní a celní údaje k zásilce -
Odeslání zásilky zpět odesílateli - adresát zásilku nevyzvedl ve stanovené odběrní lhůtě Devolver el envío al remitente: el destinatario no recogió el envío dentro del período de recogida especificado
Odeslání zásilky do země původu Enviar un envío al país de origen
Výstup zásilky z třídícího centra v zemi určení Salida del envío del centro de clasificación en el país de destino
Uložení zásilky - sjednaná výhrada odnášky -
Zásilka odeslána zpět -
Zásilka předána k tuzemskému celnímu řízení -
Příprava zásilky k doručení - pokus o doručení neuskutečněn z technických důvodů na straně České pošty -
Uložení zásilky na poště - příliš velký rozměr pro doručovací schránku -
Vrácení zásilky vyměňovací poště Devolución del envío a la oficina de correos de cambio.
Doručeno - Poplatkový lístek předán na přepážce -
SMS zpráva adresátovi - zásilka převzata do přepravy -
Přijetí požadavku adresáta - prodloužení úložní doby zásilky -
Zásilka zadržena -
Vrácení zásilky odesílateli Devolver el envío al remitente
E-mail odesílateli - dodání zásilky -
Odeslání zásilky na jinou poštu/Balíkovnu -
Uložení zásilky - adresát má P.O.Box -
Příprava zásilky k doručení - pokus o doručení neuskutečněn z důvodu potřeby upřesnění adresáta -
Přeprava zásilky v zemi určení zastavena -
SMS zpráva adresátovi neodeslána – neplatný/chybný kontaktní údaj -
SMS zpráva odesílateli - potvrzení o dodání zásilky -
Úprava zásilky vyměňovací poštou – poškozeno, neúplná adresa -
Uložení zásilky - adresát neznámý -
Zpracování zásilky v tranzitní zemi -
Zásilka zadržena v zemi původu -
Uložení zásilky - zamčený dům -
E-mail adresátovi - zásilka převzata do přepravy -
Uložení zásilky - Poste restante -
Odeslání zásilky zpět odesílateli - adresát odmítl zásilku převzít -
Zásilka zadržena na vstupní poště v zemi určení -
Uložení zásilky - poškození -
Komunikace s adresátem o uložení zásilky v dočasném skladu - bližší informace v zaslaném avízu -
E-mail adresátovi - blížící se konec úložní doby -
Obdrženy údaje zásilce -
SMS zpráva adresátovi - neúspěšný pokus o doručení a uložení zásilky -
Předání zásilky k doručení jiné poště -
SMS zpráva adresátovi - blížící se konec úložní doby -
Odeslání zásilky zrušeno v zemi původu -
Doslání zásilky na jinou adresu -
Odeslání zásilky do poštovní úložny Enviar envío al almacenamiento postal
Podací číslo zásilky ze země původu: CL038005705RU -
Podací číslo zásilky ze země původu: CH151927264US -
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: RR989145388VV -
Odeslání zásilky zpět odesílateli - adresát na uvedené adrese neznámý -
Podání zásilky s ID MRN -
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: BA982292735VV -
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: BA980913587VV -
Podací číslo zásilky ze země původu: CF144959496AU -
Podací číslo zásilky ze země původu: CY282925527US -
E-mail adresátovi neodeslán – neplatný/chybný kontaktní údaj -
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: BA989706233VV -
Nepropuštění zásilky na vývozu do země určení - nevyhovuje poštovním podmínkám No liberación del envío para la exportación al país de destino - no cumple con las condiciones postales
Podací číslo zásilky ze země původu: CP072115816TR -
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: RR987847587VV -