Albania Post

Servicio Postal Estatal y Nacional

www.en.postashqiptare.al

Seguimiento de envio Albania Post

Our service allows you to track the parcel of Albania Post or any parcel from China, Kazakhstan, Ukraine, Belarus, Hong Kong.

Also track your package from AliExpress, TAOBAO, Ebay, JD.COM and other popular online stores.

Estados Albania Post

Estado Traducción al es
Mberritje objekti ne destinacion / Receive item at location (Otb) -
Skanuar per transport / Scan to transport -
Objekti u nxor nga thesi per perpunim / Receive item at location (Inb) -
Futje objekti ne thes per brenda vendit / Insert item into domestic bag -
U pranua objekt nga jashte / Receive item from abroad (EDI-received) -
Objekti u fut ne thes dhe u dergua jashte / Insert item into bag (Otb) and sent abroad -
Objekti u dorezua / Deliver item (Inb) -
Objekti u dergua ne zyren destinacion / Send item to domestic location (Inb) -
Ne pritje per dorezim / Waiting to be delivered -
Objekti ka dalë për dorëzim në adresë / Item out for physical delivery -
Objekti u pranua ne zyren e shkembimit / Receive item at office of exchange (Otb) -
Pranim objekti nga klienti / Receive item from customer -
Objekti dhene postierit per dorezim / Handover item to delivery agent -
Tentative e pasuksesshme ne shperndarjen e objektit / Unsuccessful attemp at delivering the object (Inb) -
Objekti u pranua ne zyren e shkembimit / Receive item at office of exchange (Inb) -
Objekti u rikthye ne origjine / Object returned to sender -
Zhbllokim objekti ne dogane / Custom unblocked -
Objekti ndodhet ne dogane / Send item to customs (Inb) -
Objekti ndodhet ne dogane / Send item to customs (Otb) -
Dalja e objektit nga dogana / Return item from customs (Otb) -
Ndalim objekti nga dogana / Shipment held by custom (Në pritje të pagesës së detyrimit) -
Objekti ndodhet në zyrën e Doganës / Sigurisë / Item presented to export Customs / Security -
Objekti u pranua ne zyren e shperndarjes / Receive item at delivery office (Inb) -
Objekti doli nga dogana / Return item from customs (Inb) -
Regjistrimi i informacionit doganor te objektit / Record item customs information (Inb) -
Exporti I objektit postar jashte vendit, është anulluar / Export Cancellation -
Ndalim objekti nga dogana / Shipment held by custom (Në pritje të paraqitjes së marrësit tek agjenti doganor) -
Mberritj -
Marrë nga korrieri / With delivery courier -
Nisur nga origjina / Departed Facility in TIRANA-ALB -
Dhene per procesim te metejshem (TNT)/Given for further processing(TNT) -
Skanuar per -
Mberritje objekti n -
Skanuar per tra -
Dorëzuar PORTINERIA A/ Delivered - Signed for by PORTINERIA A -
Mbërritur në qendrën e shpërndarjes / Arrived at Delivery Facility in MILAN-ITA -
Dorëzuar ANNA DI GENI/ Delivered - Signed for by ANNA DI GENI -
Mbërritur në qendrën e shpërndarjes / Arrived at Delivery Facility in VERONA-ITA -
Marrësi nuk ndodhet në adresë,mbajtur në zyrë / Delivery attempted; recipient not home -
Dorëzuar BROOLL CHIAR/ Delivered - Signed for by BROOLL CHIAR -
Futje objekti ne thes per brenda vendit / Inser -
Regjistrimi i arsyes se bllokimit te objektit nga dogana / Record item reason for retention by customs (Otb) -
Futje objekti ne thes per brenda vendit / Insert item in -
Futje objekti ne thes per brenda vendit / In -
Objekti u fut ne thes dhe u dergua jashte / Insert item into bag (Otb) and sent -
Objekti u fut ne thes dhe u dergua jashte / Ins -
Futje objekti ne thes per brenda vendit / Insert item into domestic bag </ -
Objekti u dorezua / D -
Dorezim i objektit nga TNT/ Delivered item by TNT -
Mb -
Ne pritj -
Objekti u d -
Mberritje objekti ne destinacion / Receive item at location (Ot -
Objekti u nxor nga thesi per per -
Skanuar per transpor -
Mberritje objekti ne destinacion / Receive item at l -
U pranua objekt nga jash -
O -