Fedex Poland

Courier service

www.fedex.com

Fedex Poland Tracking

Our service allows you to track the parcel of Fedex Poland or any parcel from China, Kazakhstan, Ukraine, Belarus, Hong Kong.

Also track your package from AliExpress, TAOBAO, Ebay, JD.COM and other popular online stores.

Fedex Poland statuses

Status Translation into en
Przesyłka w oddziale FedEx Shipment at the Fedex branch
Przesyłka wydana do doręczenia kurierowi FedEx Shipment issued for delivery to the Fedex courier
Przesyłka doręczona do odbiorcy Shipment delivered to the recipient
Kurier odebrał przesyłkę od nadawcy The courier received a parcel from the sender
Nieudana próba doręczenia. Przesyłka awizowana Failed attempt to deliver. Notified
Zwrot przesyłki przez kuriera do oddziału FedEx Courier's shipping return to the Fedex branch
Przesyłka przekierowana Directed shipment
Przesyłka została odebrana z punktu odbioru FedEx The parcel was picked up from the FedEx reception point
Przesyłka przekierowana.Shell 034952 Opawska 119 Directed shipment.Shell 034952 Opawska 119
Przesyłka dostarczona do punktu odbioru: Shell 034952 Opawska 119 Shipment delivered to the collection point: Shell 034952 Opawska 119
Bezgotówkowa płatność za pobranie zrealizowana Non -cash payment for download made
Przesyłka przekierowana.Shell 035141 al. Korfantego 7 Directed shipment.Shell 035141 al. Korfantego 7
Przesyłka dostarczona do punktu odbioru: Shell 035141 al. Korfantego 7 Shipment delivered to the collection point: Shell 035141 al. Korfantego 7