Bulgaria Post

Servicio Postal Estatal y Nacional

www.bgpost.bg

Seguimiento de envio Bulgaria Post

Our service allows you to track the parcel of Bulgaria Post or any parcel from China, Kazakhstan, Ukraine, Belarus, Hong Kong.

Also track your package from AliExpress, TAOBAO, Ebay, JD.COM and other popular online stores.

Estados Bulgaria Post

Estado Traducción al es
Send item abroad (EDI-received) Enviar elemento extranjero (EDI recibida)
Receive item at office of exchange (Inb) Recibir artículo en la oficina de cambio (Inb)
Send item to domestic location (Inb) Enviar artículo a la ubicación doméstica (INB)
Receive item from customer (Otb) -
Receive item at office of exchange (Otb) Recibir artículo en la oficina de cambio (Otb)
Receive item at delivery office (Inb) Recibir el artículo en la oficina de entrega (Inb)
Deliver item (Inb) Entregar artículo (INB)
Unsuccessful item delivery attempt (Inb) Intento de entrega del artículo sin éxito (INB)
Send item to customs (Inb) Enviar artículo a la aduana (Inb)
Insert item into bag (Otb) and Send item abroad Inserte el artículo en la bolsa (Otb) y envíe el artículo al extranjero
Return item from customs (Inb) Devolver el artículo de la aduana (Inb)
Обработка на пратка Обработка на пратка
Send item out for physical delivery (Inb) Enviar artículo para entrega física (Inb)
Доставена Доставена
Send item to domestic location (Otb) Enviar artículo a la ubicación doméstica (OTB)
Insert item into domestic bag Inserte el artículo en la bolsa doméstica
Пратката е приета Пратката е приета
На ГИШЕ за получаване На ГИШЕ за получаване
Record item customs information (Inb) Registre la información aduanera del artículo (Inb)
Receive item at collection point for pick-up (Inb) Recibir el artículo en el punto de recogida para recogerlo (Inb)
Пратката е получена Пратката е получена
Първо посещение Първо посещение
Приемане Приееане
Receive item at location (Inb) Recibir artículo en la ubicación (Inb)
Receive item at sorting centre (Inb) Recibir artículo en el centro de clasificación (Inb)
Send item out of sorting centre (Inb) Enviar artículo fuera del centro de clasificación (Inb)
Създаване Ъздаване
За получаване в ПС -
Stop item import (Inb) Detener la importación de artículos (Inb)
Второ посещение -
Hold item at point of delivery (Inb) -
Hold item at office of exchange (Otb) -
Пратката не е потърсена от получателя -
Извадена -
АПК -
Получателят се е преместил на друг адрес -
Получателят откзва да получи пратката -
Адресът вече не съществува -
Доставена върната пратка -
Повредена опаковка -
Пратка в повече -
Доставено ИД -
Пратката е в добро състояние -
Получателят отсъства -